XEM ĐIỂM ĐH-CĐ 2014

HÔM NAY LÀ

VỀ DIỄN CHÂU QUÊ MÌNH

Q.LƯU ĐẤT MẸ Y.THƯƠNG

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ONLINE

XEM NGÀY TỐT XẤU

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Tìm kiếm tư liệu

  Lên đầu trang
  Xuống cuối trang

  Truyện cười

  Tin nhanh Báo mới

  Cảnh sắc trăm miền...

  Lịch xem truyền hình

  Hướng dẫn đại hội công đoàn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Đình Triết
  Ngày gửi: 12h:02' 21-09-2010
  Dung lượng: 113.0 KB
  Số lượt tải: 270
  Số lượt thích: 0 người
  CĐGD HUYỆN YÊN THÀNH
  CÔNG ĐOÀN TIÊU HỌC QUANG THÀNH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  BIÊN BẢN BẦU CỬ
  Ban chấp hành Công đoàn ……………………. nhiệm kỳ 2010 - 2012.

  Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm 20….., Tại ……………..…………….., Công đoàn …………………………………. tổ chức Đại hội và tiến hành bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012 với nội dung sau:
  I. Danh sách bầu cử: Đại hội đã biểu quyết danh sách bầu cử gồm các đ/c có tên sau:
  1. Đ/c:…………………………………………………………………………
  2. Đ/c:…………………………………………………………………………
  3. Đ/c:…………………………………………………………………………
  II. Đại hội nhất trí bầu ra Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí có tên sau:
  1. Đ/c:……………………………………………… Tổ trưởng.
  2. Đ/c:……………………………………………… Thư ký.
  3. Đ/c:……………………………………………… Uỷ viên.
  III. Về kết quả bầu cử:
  a. Phiếu bầu: - Số phiếu phát ra:……………..
  - Số phiếu thu về:………………
  - Số phiếu hợp lệ:………………
  - Số phiếu không hợp lệ:………
  b. Kết quả kiểm phiếu:
  1. Đ/c:……………………………………..đạt …….phiếu/…………………
  2. Đ/c:……………………………………..đạt …….phiếu/…………………
  3. Đ/c:……………………………………..đạt …….phiếu/…………………
  Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kết quả bầu cử tại Đại hội, những đồng chí có tên sau đã trúng cử vào BCH Công đoàn ………………………. nhiệm kỳ 2010 - 2012:
  1. Đ/c:…………………………………………………………………………
  2. Đ/c:…………………………………………………………………………
  3. Đ/c:…………………………………………………………………………
  Biên bản được lập vào hồi ……giờ…….phút, ngày ……. tháng ……… năm 2010 và thông qua trước Đại hội.
  Biên bản được lập thành 03 bản./.
  T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
  T/M TỔ KIỂM PHIẾU
  
  CĐGD HUYỆN YÊN THÀNH
  CĐ TIÊU HỌC QUANG THÀNH……………….
  Đại hội nhiệm kỳ 20… - 20…..
  (Dự thảo)
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …………, ngày …. tháng ….. năm 20…..
  
  
  QUY CHẾ LÀM VIỆC
  của đại hội công đoàn ………………………….. nhiệm kỳ 20…. - 20…...

  - Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  - Căn cứ vào Kế hoạch số: …../KH - LĐ, ngày …../..../20…. của ……………… "V/v tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 20….. - 20…..".
  Đại hội Công đoàn …………………….. nhiệm kỳ 20…. - 20….. ban hành quy chế làm việc như sau:
  I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:
  Điều 1: Đoàn chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội do BCH Công đoàn giới thiệu được Đại hội bầu bằng biểu quyết về số lượng và nhân sự cụ thể.
  Điều 2: Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:
  - Điều hành Đại hội làm việc theo chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.
  - Báo cáo quy chế bầu cử để Đại hội quán triệt thực hiện.
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 20…. - 20…...
  - Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử.
  - Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những người xin rút; xem xét quyết định cho một số người được rút hoặc không được rút khỏi danh sách bầu cử; lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách đó.
  - Giới thiệu số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Điều hành hoạt động của Ban kiểm phiếu, phổ biến nguyên tắc thủ tục bầu cử trong Đại hội.
  - Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch:
  + Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; quyết định theo đa số.
  II. ĐOÀN THƯ KÝ:
  Điều 3: Đoàn thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu số lượng, nhân sự để Đại hội biểu quyết bằng phương pháp giơ tay. Đoàn thư ký phân công trưởng đoàn; Trưởng đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của Đoàn thư ký.
  Điều 4: Nhiệm vụ Đoàn thư ký:
  - Ghi biên bản thảo luận tại hôi trường và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu.
  - Dự thảo các văn bản kết luận; Nghị quyết của Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các bài tham luận của các đại biểu. Đồng thời tiếp nhận thư từ và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.
  - Tổ chức in, phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch trong thời gian tiến hành Đại hội. Thu nhận, bảo quản và gửi đến BCH khoá mới
   
  Gửi ý kiến