XEM ĐIỂM ĐH-CĐ 2014

HÔM NAY LÀ

VỀ DIỄN CHÂU QUÊ MÌNH

Q.LƯU ĐẤT MẸ Y.THƯƠNG

LIÊN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT ONLINE

XEM NGÀY TỐT XẤU

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Tìm kiếm tư liệu

  Lên đầu trang
  Xuống cuối trang

  Truyện cười

  Tin nhanh Báo mới

  Cảnh sắc trăm miền...

  Lịch xem truyền hình

  Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm của GV

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Cường Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:24' 30-11-2009
  Dung lượng: 89.0 KB
  Số lượt tải: 534
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………………
  ĐOÀN THANH TRA

  Theo Quyết định số……...… /QĐ-PGD
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  …………, ngày……. tháng …. năm 200
  
  
  BIÊN BẢN THANH TRA
  Hoạt động sư phạm của nhà giáo

  Họ và tên nhà giáo:.........................................................................................................................................
  Dạy môn: .............................................................................................................................................................
  Năm vào ngành: ...............................................................................................................................................
  Nhiệm vụ được giao: ......................................................................................................................................
  Đơn vị công tác: ...............................................................................................................................................
  I. Kết quả kiểm tra
  1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (trên cơ sở phiếu nhận xét và xếp loại viên chức hàng năm do Thủ trưởng cơ sở giáo dục cấp)
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  2. Kết quả công tác được giao:
  a. Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn
  + Về hồ sơ chuyên môn:
  - Ưu điểm: ..........................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  - Tồn tại................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  + Việc thực hiện các quy định về chuyên môn:
  - Ưu điểm: ..........................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  - Tồn tại: ..............................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  b. Kết quả xếp loại giờ dạy do cán bộ thanh tra dự (có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ GD&ĐT kèm theo)
  - Tiết 1 - Lớp: ................. Bài dạy: ............................................................ Loại: ................
  - Tiết 2 - Lớp: ................. Bài dạy: ............................................................ Loại: ................

  c. Kết quả giảng dạy của nhà giáo do cán bộ thanh tra trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn (Sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy)
  * Kiểm tra qua sổ điểm: * Kiểm tra qua khảo sát học sinh trên lớp học:
  - Loại giỏi: ..........
  - Loại khá: ..........
  - Loại TB: ...........
  - Loại yếu: ..........
  - Loại kém: .........
  đạt tỷ lệ ............ %
  đạt tỷ lệ ............ %
  đạt tỷ lệ ............ %
  đạt tỷ lệ ............ %
  đạt tỷ lệ ............ %
  - Loại giỏi: ..........
  - Loại khá: ..........
  - Loại TB: ...........
  - Loại yếu: ..........
  - Loại kém: .........
  đạt tỷ lệ ............ %
  đạt tỷ lệ ............ %
  đạt tỷ lệ ............ %
  đạt tỷ lệ ............ %
  đạt tỷ lệ ............ %
  
  
  d. Thực hiện các nhiệm vụ được giao (trên cơ sở đánh giá của Thủ trưởng cơ sở giáo dục)
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  Đề xuất xếp loại nhà giáo theo quyết định 86 của UBND tỉnh (QĐ 06 của BNV)
  ....................................................................................................................................................................................................
  II. Kiến nghị
  1. Đối với đối tượng thanh tra:
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  2. Với cơ quan quản lý các cấp.
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  Ý KIẾN CỦA NHÀ GIÁO CÁN BỘ THANH TRA
  ( Ký, ghi họ tên ) ( Ký, ghi họ tên )


  XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  ( ký, đóng dấu)
  UBND HUỴEN……………….
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  …………, ngày……. tháng …. năm 200
  
  
  KẾT LUẬN THANH TRA
  Hoạt động sư phạm của nhà giáo

  Đơn vị thanh tra ............................................................................................................................................................
  Tổng số nhà giáo được thanh tra..........................................................................................................................
  Phân theo bộ môn: Ngữ Văn.................. Toán.................. Vật lý.................. Hoá học. ..................
  Sinh học.................. Lịch sử.................. Địa Lý.................. Anh văn.................. Thể dục..................

  Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày tháng năm 200 của Trưởng đoàn thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo............................................................................................. .... Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ..............................................kết luận như sau:

  I. Kết quả thanh tra
  1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
  a. Ưu điểm
  ...................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  b. Nhược điểm:
  ...................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  2. Kết quả công tác được giao
  a. Nhận xét chung về việc thực hiện quy chế chuyên môn
  + Về hồ sơ chuyên môn
  - Ưu điểm
  ...................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  - Nhược điểm:
  ...................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  + Việc thực hiện các quy định về chuyên môn
  - Ưu điểm
  ...................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  - Nhược điểm:
  ...................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  b. Tổng hợp kết quả giờ dạy do cán bộ thanh tra dự
  Tổng số giờ dự : ..............................................................................................................................................................
  Trong đó:
  Loại giỏi: .................................................. đạt tỷ lệ...............................%
  Loại khá: .................................................. đạt tỷ lệ...............................%
  Loại trung bình ..................................... đạt tỷ lệ...............................%
  Loại yếu: .................................................. đạt tỷ lệ...............................%
  c. Nhận xét chung về kết quả giảng dạy
  - Ưu điểm:
  ...................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
  - Nhược điểm:
  ...................................................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
   
  Gửi ý kiến